top of page

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK


1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi tájékoztató különös szabályai szerint kezelje az adatokat.
Cégnév: Sodakollektiv Bt.
Bejegyzett székhely, postacím: 1112, Budapest Rétkerülő út 46.
Cégjegyzékszám: 01 06 795605
Telefonos elérhetőség: +36 30 992 9910
E-mail cím: sodakollektiv@gmail.com


2. A HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Az Adatkezelő a weboldalán lehetőséget nyújt a felhasználóknak, hogy személyesen felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel ajánlat kérés céljából. Az érintett felhasználó a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az előzetesen és önkéntesen megadott adatok után az adatkezelő felvegye vele a kapcsolatot és ajánlatot adjon a részére. Ezzel összefüggésben az Adatkezelő felkéri az érintettet, hogy adja meg a következő adatoka:

A természetes személy neve,

E-mail cím, 

Választott szolgáltatás fajtája, 

Projekt feladat rövid leírása , 

Tervezendő négyzetméter, 

Projekt helye (település)


Az adatkezelő által gyűjtött adatok feldolgozása addig tart, amíg az érintett vissza nem vonja a árajánlat kéréséhez  adott hozzájárulását. Az érintett a weboldalon keresztül megigényelt ajánlatkérést követően bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kívánja, hogy az Adatkezelő kezelje az adatait.

3. REGISZTRÁCIÓRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS

A weboldalon keresztül megigényelt ajánlatkérést követően az Adatkezelő az űrlap sikeres regisztráció után visszaigazoló üzenetet küld az új potenciális ügyfélnek az érintett által megadott e-mail címre, amelyben közli a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges és fontos információkat.

A regisztrációs e-mail kiküldése után az Adatkezelőnek módjában áll a megadott e-mail címen keresztül kommunikálni az ú potenciális megrendelővel.
Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg az érintett vissza nem vonja hozzájárulását.

4. AZ ALKALMAZOTT ADATFELDOLGOZÓ

A tevékenységet a Wix.com Ltd. látja el 
Az adatfeldolgozó neve Wix.com Ltd. 
Az adatfeldolgozó által nyújtott tevékenység: Felhő alapú weblap fejlesztői platform 
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:privacy@wix.hu
.

5. AZ ÉRINTETT FELHASZNÁLÓ JOGAI

5.1 TÁJÉKOZTATÁSKÉRÉSHEZ VALÓ JOG:

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintettnek az Adatkezelő vagy az Adatkezelő által vagy rendelkezései alapján megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására tett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő a tájékoztatást az érintett kérelmére írásban, közérthető formában, a kérelem benyújtását követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül megadja.


5.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ha a személyes adat nem pontos, és a pontos személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, az adatkezelő helyesbíti a személyes adatot.
Az Adatkezelő a tényről való tudomásszerzéstől számított 3 napon belül intézkedik a személyes adatok helyesbítése érdekében, és erről értesíti az érintettet és mindazokat, akiknek a pontatlan adatokat korábban adatkezelés céljából továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez nem sérti az érintettnek az adatkezelés céljaival kapcsolatos jogos érdekeit.

5.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az Adatkezelő a tényről való tudomásszerzéstől számított 3 napon belül intézkedik az adatok törléséről, és erről értesíti az érintettet és mindazokat, akiknek az adatokat korábban adatkezelés céljából továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez nem sérti az érintettnek az adatkezelés céljaival kapcsolatos jogos érdekeit.

6. A TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő Sodakollektiv Bt fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzat bármely rendelkezését bármikor, indoklás nélkül, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A Sodakollektiv Bt  vállalja, hogy a módosított Adatvédelmi tájékoztatót legkésőbb 8 (azaz nyolc) nappal a módosított Adatvédelmi tájékoztató hatályba lépése előtt közzéteszi a honlapján. Az Adatkezelő a Sodakollektiv Bt választása szerint a módosított Adatkezelési Tájékoztatót legkésőbb 8 (azaz nyolc) nappal a módosított Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése előtt közvetlenül megküldheti a Weboldalon regisztrált Felhasználóinak a Weboldalon elérhető Felhasználói fiókon keresztül, vagy a regisztrált és nem regisztrált Felhasználóknak egyaránt, a regisztrációkor létrehozott eljárásokon vagy a Weboldal használata által biztosított lehetőségeken keresztül. A Felhasználó kijelenti és vállalja, hogy rendelkezik a Weboldal használatához szükséges internet-hozzáféréssel, és hogy rendszeresen ellenőrzi a Weboldalt és/vagy felhasználói fiókját. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul a felhasználói fiókján vagy az általa a regisztráció során vagy a Weboldal használata során megadott elérhetőségeken keresztül történő bármilyen kommunikációhoz.

bottom of page